ENGLISH

צדק חברתי מהקבלה

שאיפה לאיזון חברתי ומה קורה לנו בנשמה ? במדינה? ומה קורא במדינה שלנו? טיפ מהקבלה על המחאה החברתית ועל הצדק

שאיפה לאיזון חברתיומה קורה לנו בנשמה ? במדינה?
ומה קורא במדינה שלנו? טיפ מהקבלה על המחאה החברתית ועל הצדק

לפני שנברא האדם נבראו 4 מלאכים: מלאך החסד, מלאך הצדק, מלאך האמת ומלאך השלום. שני המלאכים החסד והצדק רצו שהאדם יברא ושני מלאכי האמת והשלום לא רצו. 
אז למה כן? כי האדם יעשה חסדים וצדק, ולמה לא כי כל הזמן הוא בקטטות . אם 4 מידות אילו לא יעבדו יחד בהרמוניה בתוכינו לא נצליח לעלות מן הארץ (הארציות) ונהיה בחורבן מתמיד. משהו שנלחם על חסד כמו מצוקת הדיור - חושב שהוא הכי צודק, משהוא חושב שהעובד מופלא לרעה חושב שהוא צודק, וכך המשק מושבת והנזק עולה ומצטבר... הכל מלחמות של אגו. עלינו להבין שכולנו יחד חיים ולא מלחמתו של האחד יותר נכונה משל השני. והכי חשוב להעלות את האמפטיה ולפתוח את הלב אחד לשני ולמצוקותיו ולהגיע לעמק השווה. 
ליה לואיס

דעתך חשובה לנו- לכל אחד יש זכות להביע את דעתו...


תגובות למאמר

הוסף תגובה

שם:
אימייל:
נושא התגובה:
תגובה:

תגובות למאמר