ENGLISH

על השמחה- האם אתה אדם שמח?

תכונות האופי לפי השם   מהו יעודך?   תחזית שנה אישית   תחזית חודש אישי   תחזית יום אישי   משמעות יום הלידה   מה היית בגלגול הקודם   מי אתה באהבה ?   האות ראשונה בשמך ומשמעותה   התאמה זוגית

בעודי חושבת על מה אני הולכת לכתוב ולהעביר לכם , אני רואה ערימה של ג'אנק שמשהוא זרק מהבית וכמה ספרים מתגלגלים ליד הפח. במחשבתי עבר הרהור אולי אמצא ספר עם תוכן קבלי אז ארים. והנה זה נס... ספר על השמחה.

על השמחה


בעודי חושבת על מה אני הולכת לכתוב ולהעביר לכם , אני רואה ערימה של ג'אנק שמשהוא זרק מהבית וכמה ספרים מתגלגלים ליד הפח. במחשבתי עבר הרהור אולי אמצא ספר עם תוכן קבלי אז ארים. והנה זה נס... ספר על השמחה.

המילה שמחה הינה מילה ויש לה כמה וכמה פירושים וניתן להבנה בכמה רבדים. כאן אביא לכם את המושג שמחה את מעלותיה וכיצד להשתמש בה נכון.

השמחה האמיתית חשובה היא ביותר כתוב ב"שערי קדושה".

ומעלות השמחה:

השמחה מעוררת את האדם להוציא לפועל את הכוחות הגנוזים בו ולהשתדל לעשות את עבודתו בהתלהבות ושמחה. וזו באה ממקור של ביטחון.

יש שמחה בעיתה- "ושמחת בחגיך והיית אך שמח." כמסורת היהודית לשמוח בחג ובשבת.

יש שמחה של עשית הדבר הנכון .השמחה מעלה את החשק לב ואהבה.

העצבות שלעצמה אין בה איסור אך היא גורמת למניעת עבודה וביטול עסקים.

ר נחמן מברסלב אומר " מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר ולהרחיק את העצבות והמרה שחורה בכל הכוח. ע"י שמחה יוצאים זוכים לצאת מכל הצרות.

שמחה אמיתית

שמחה אמיתית היא שמחה פנימית אולם גם פעולות חיצוניות הנעשות במטרה להביא את השמחה הפנימית הן פעולות חיוביות.

מתי השמחה רעה? כאשר שמחים לעשות רע.

השמחה היא הרגשה פנימית הנובעת מעומק הלב והיא הרגשת אושר עונג הבא מסיפוק כאשר מגיעים לשלמות ושלוה בלא דבר מפריע או מטריד וע"י עשית טוב.

עשית הטוב היא ב- 3 אופנים:

1."עונג" נוצר עונג של תענוג  שהוא רק הנאה של גירוי ביולוגי.

2. "מעשה מועיל" הנאה שהיא יותר נפשית ושיכלית.

3. "מעשה טוב" נוצרת שמחה שהיא ממלאת את האדם מבפנים.

"עת לבכות ועת לשחוק עת לספוד ועת רקוד" קהלת.

ומה אתם אומרים? מתי אתם שמחים?

 ליה לואיס 

03-5220343

אי מייל:lealewis3@gmail.com

 

 תגובות למאמר

הוסף תגובה

שם:
אימייל:
נושא התגובה:
תגובה:

תגובות למאמר